Essays·Web

Kunstbalie initieert nieuwe theaterkoepel voor amateurkunstenaars in Brabant

 

werkconferentie amateurkunst

Voor Kunstbalie interviewde ik Evelien Wouters, adviseur Kunstbeoefening bij Kunstbalie, over haar rol in het oprichten van de nieuwe theaterkoepel. Zij vertelde over het belang van een overkoepelende organisatie van alle amateurkunstenaars in Brabant en de rol van Kuntsbalie daarin. Een artikel over de ins en out van Kunstbalie dus. Vanuit mijn positie als journalist/communicatiemedewerker, schijn ik een licht op deze mooie organisatie:

Voor het amateurtheater in Brabant is het belangrijk om gezamenlijk een stem te hebben en zo kansen en knelpunten bij de achterban te kunnen aankaarten bij overheden, provinciale en landelijke partijen. Een overkoepelende organisatie op provinciaal niveau opzetten voor alle amateurtheatergroepen is daarvoor een goede oplossing. Kunstbalie wil, als provinciaal expertisecentrum kunstbeoefening, graag aan deze behoefte gehoor geven en de sector ondersteunen. De aanjager van deze theaterkoepel is Evelien Wouters, Adviseur Kunstbeoefening bij Kunstbalie.

In de afgelopen maanden is zij met geïnteresseerden vanuit de amateurtheaterwereld in gesprek gegaan en hebben ze de handen ineen geslagen om een stevige kern in het veld te creëren voor theaterverenigingen, projectinitiators, regisseurs, kleine koepel van BCA en centra voor de kunsten.

“Vanuit de amateurtheaterverenigingen in Brabant kreeg Kunstbalie regelmatig vragen over zaken die in het veld spelen. Mensen zijn op zoek naar een netwerk en naar informatie. Ze vragen zich af hoe je bij de gemeente lobbyt, hoe je subsidie aanvraagt en hoe je aan een ruimte komt om in te spelen. Er was van onderop behoefte om met groepen binnen de amateurtheaterwereld samen te komen en een nieuwe groep te creëren waarin onder meer verenigingen, initiatieven, regisseurs en het BCA samenkomen”, vertelt Evelien.

Belangstelling peilen
Die nieuwe groep waarin ze samenkomen, wordt de theaterkoepel in Brabant. “De sector moet sterk staan, we willen een krachtige amateurkunstsector. Daarom is gepeild bij alle theaterverenigingen in het veld of ze geïnteresseerd waren in het opzetten van een koepel. Uiteindelijk was er in juni een bijeenkomst waarvoor veertig mensen zich hadden aangemeld”, aldus Evelien.

Vier thema’s 

Bij die bijeenkomst zijn de verenigingen, regisseurs, de kleine koepel van het BCA en projectinitiators gaan kijken welke onderwerpen bij een koepelfunctie passen. Met name de knelpunten die leven in de amateurtheater sector waren daarbij bepalend. Zoals de aanwas van jonge leden, de zichtbaarheid van amateurtheater, de kwaliteit van voorstellingen en vooral ook de uitwisseling van kennis onderling: welke voorstellingen spelen waar en wie gebruikt welke regisseurs, decors ed.

Uit deze verkenning zijn vier grote thema’s gekomen:

  1. De belangenbehartiging vanuit de provincie,
  2. Een provinciaal evenement opzetten,
  3. Scholing (welke scholing is nodig?)
  4. Netwerken.

De deelnemers hebben heel erg gedacht vanuit de wensen die er leefden. Vanuit die vier thema’s zijn ze verder gaan denken: wat is er per thema specifiek nodig? Bij scholing is dat bijvoorbeeld de scholing van regisseurs en bij het evenement hebben we nagedacht welke doelgroep we willen bereiken, bijvoorbeeld jongeren.”

Meedenken
Na die eerste bijeenkomst bleef een kernteam van tien kartrekkers over dat zich graag wil storten op het opzetten van deze theaterkoepel. Zij gaan aan de slag met de inhoud van de koepel, zorgen voor de invulling van de organisatie en werken aan nieuwe doelstellingen. Zo is er bijvoorbeeld een naam nodig voor de koepel. Kunstbalie kan een helpende hand bieden bij het neerzetten van de visie en missie van de koepel. Evelien helpt daar dan ook graag aan mee. “Dit is een goede wisselwerking, want ik heb ervaring in het schrijven van een startnotitie en de mensen uit het amateurtheater weten wat er speelt binnen hun verenigingen.”

Doel
Het doel van de theaterkoepel is dat het amateurtheater zelf samenwerkt om de provinciale problemen en uitdagingen aan te pakken en daarmee de krachten bundelt van de verenigingen die zich willen aansluiten bij deze koepel. Begin 2015 is het startpunt van de stichting en gaan ze aan de slag. Dan kunnen ze een netwerk vormen en zo een goede samenwerking en belangenbehartiging van het veld realiseren. Kunstbalie hoopt ze in de toekomst structureel inhoudelijk te kunnen blijven ondersteunen om zo in Brabant vitale en pluriforme amateurkunst te behouden.

Geef een reactie