Overig

Suriname: De onbesliste rechtszaak


De rechtszaak over de 8 decembermoorden is al sinds 2007 bezig. Bijna dertig jaar nadat de vijftien moorden plaatsvonden, is de zaak nog altijd niet opgelost. En wanneer dat wel gaat gebeuren, is voor niemand duidelijk. 11 mei was er wederom een zitting in Boxel. Daar zou meer duidelijkheid komen over de inmenging van de amnestiewet in de rechtszaak en over de voortgang van het proces.

De rechter zou deze dag vertellen of de rechtszaak door kon gaan of dat de amnestiewet de verdachten vrij zou pleiten.In de auto naar Boxel toe, was ik enigszins zenuwachtig. Telkens ben ik me ervan bewust dat ik bij misschien wel één van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Suriname ga zijn. Het interesseert me ontzettend hoe de decembermoorden zijn gegaan, wie er nu verantwoordelijk voor zijn en ik zie in de maatschappij dat de nabestaanden nu eindelijk gewoon antwoord willen op de vraag ‘wie heeft mijn man/opa/zwager/zoon vermoord’.

De rechtszaak begint met een lang verhaal van de rechter, waarin ze heel veel wetten aanhaalt. Dit om te bewijzen of de amnestiewet tegen de grondwet in zou gaan en zo ja, welke wet dit dan bevestigt. Maar uiteindelijk wordt duidelijk dat de amnestiewet in strijd is met Artikel 131.3 van de grondwet. Daar staat namelijk in dat er geen inmenging kan zijn in een lopende rechtszaak.

Om dit goed te onderzoeken, wordt de rechtszaak tijdelijk geschorst. Dat betekent dus weer wachten voor de nabestaanden en de rest van de samenleving. Hopelijk komt er snel een uitspraak, want voor Suriname zou het goed zijn om verder te gaan met de ontwikkelingen en dat kan pas volgens mij als deze zaak is afgerond.

Geef een reactie