Web·www.CLEEFT.nl

‘De Nieuwe Schuttersgalerij’ in De Hermitage blijft achter bij expositie Hollanders van de Gouden Eeuw

De weldoeners die een belangrijke rol voor Amsterdam en Nederland hebben gespeeld, staan in de expositie De Nieuwe Schuttersgalerij in de Hermitage centraal. Deze hedendaagse schuttersgalerij staat alleen in schril contrast met de expositie Hollanders van de Gouden Eeuw, die een paar zalen verderop in de Hermitage te zien is. Als deze moderne galerij een aanvulling moet zijn op de zeventiende-eeuwse portretten, dan zullen er nog wat meer portretten bij moeten komen.

Eén van de personen die is afgebeeld in De Nieuwe Schuttersgalerij is Johan Cruijff. Hij staat er nonchalant bij op zijn portret; zijn handen in zijn zakken gestoken en een been losjes naar voren gezet. Het schilderij is grotendeels in het geel gemaakt, maar aan zijn houding en contouren in het wit is het duidelijk te zien dat het de ex-profvoetballer is.

Vergelijkingen
Het idee van de Nieuwe Schuttersgalerij is erg mooi: belangrijke Amsterdammers zoals burgemeester Eberhard van der Laan en Johan Cruijf een ereplek bieden op een prachtige locatie. Het is jammer dat de tentoonstelling waarop de galerij een reactie is, Hollanders van de Gouden Eeuw, alleen te overweldigend om een goede vergelijking te kunnen maken. Daarin zijn meer dan dertig gigantische portretten van de burgerij uit de zeventiende eeuw te zien. De schilderijen in de nieuwe galerij hangen niet in het zicht, waardoor je de hedendaagse portretten gemakkelijk mist.

De portretten in de Nieuwe Schuttersgalerij
Beeldend kunstenaar Mariecke van der Linden schilderde de hedendaagse weldoeners speciaal voor deze expositie. Naast burgemeester Van der Laan en Johan Cruijff vereeuwigde ze ook mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves in een mooie avondjurk. Daarnaast hangt Bart Schneemann, de artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble, hij is afgebeeld met een klarinet in zijn hand en het kleurgebruik komt overeen met het portret van Johan Cruijff.

Dit kleurgebruik van haar portretten biedt wel een mooie contrast met de donkere groepsportretten in ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’. Ook al zijn het maar vier schilderijen, ze zijn duidelijk op elkaar afgestemd en dat maakt het een mooi geheel. Wanneer er een aantal portretten bijkomen, zou deze moderne galerij een mooie toevoeging zijn aan de portretten van hun zeventiende-eeuwse voorgangers.

 

Geef een reactie